Otazníky kolem recyklace papíru

Třídění odpadu je v dnešní době už naprosto běžnou záležitostí. Přesto bych rád upřesnil metodu správného třídění.

Dovolte mi prosím malou rekapitulaci jak správně třídit papír.

Co třídit:
-kancelářský papír,
-noviny, časopisy i s kovovými sponkami,
letáky,
-karton, lepenku, krabice,
-obálky i s fóliovými okénky, bublinkové --obálky bez bublinek.

Co netřídit:
-účtenky na termopapíře,
-zbytky ze samolepek,
-pauzovací papír a kopírák,
-povoskovaný a křídový papír,
-mastný, mokrý nebo jinak znečištěný
papír,
-použité papírové kapesníčky a kuchyňské
utěrky,
-plata od vajíček
-obaly značené C/PAP (C znamená, že se
jedná o kombinovaný obal).

Jak probíhá recyklace papíru

Z jedné tuny vytříděného papíru se ušetří asi 17 stromů v lese a kromě toho se uspoří až 50 % energie a 40 % vody, která se pak musí složitě čistit. Takže ano, má to smysl.

Obsah modrých kontejnerů se odveze na dotřiďovací linku, kde se odstraní věci, které tam nepatří. Papír se také třídí podle druhu ? časopisy, noviny, lepenka atd. a potom jede do papíren. Tam se papír máčí a rozvlákňuje, zároveň probíhá i hrubé třídění, kdy se odstraňují nečistoty jako izolepa, nitě atd. Následuje jemné dotřídění ? tzv. deinking procesy. Pomocí těchto procesů se odstraňují například barviva, pigmenty nebo plnidla. To se dělá buď mechanicky sběrem pěny s těmito nečistotami, nebo chemicky. Následně se nový papír zesvětluje, bělí nebo barví. Tato část recyklace zatěžuje životní prostředí nejvíce, v žádném případě se to ale nedá srovnat s výrobou celulózy ze surového dřeva. Na konci se přidávají látky zajišťující optimální vlastnosti papíru a čistí se odpadní voda.

Zpět na aktuality
crossmenu