Služby

Ekologické služby jsou nedílnou součástí koncepce trvale udržitelného rozvoje. Likvidace odpadu a jeho recyklace jsou podmínkou k tomu, aby rozvoj společnosti byl v souladu s plnohodnotným zachováním životního prostředí.

Dodržování legislativních povinností v ochraně životního prostředí je dnes vysoce sledovanou oblastí nejenom ze strany orgánů státní správy a samosprávy, ale i ze strany potencionálních zákazníků, kteří hledají nové dodavatele prací a služeb.


Firmy musí přesně vědět, které zákony a vyhlášky týkající se životního prostředí se na ně vztahují, a jak požadavky legislativy naplňovat v praxi. Porušením předpisů totiž hrozí vysoké sankce, ekologické havárie a také negativní dopady na životní prostředí. Nabízíme Vám naše zkušenosti a zajistíme likvidaci nebezpečných odpadů včetně všech potřebných testů.


Využijte naše služby v oblastech:

Likvidace odpadu

Naší hlavní činností je recyklace druhotných surovin a likvidace odpadu. V této oblasti svým zákazníkům nabízíme profesionální přístup vč. zajištění související agendy. Každou zakázku řešíme individuálně dle konkrétní nutnosti klienta s plným využitím lidského potenciálu, jehož rozvoj patří mezi základní hodnoty naší společnosti.

Likvidaci odpadu provádíme co nejšetrněji k životnímu prostředí a co nejefektivněji, abychom docílili jeho další materiální použití. Prioritou naší společnosti je tedy zejména sběr a následné zpracování papíru a plastu. O ekologických pozitivech „recyklovatelnosti“ těchto složek již bylo napsáno mnoho. Zabýváme se také tříděním odpadu ze separačních zvonů.

Další službou je možnost odvozu suti z Vámi určeného místa, na které Vám v případě potřeby bez problému přistavíme kontejner.

K zajišťování veškerých služeb v odpadovém hospodářství používáme vlastní techniku, abychom mohli nabídnout při výkonu maximální flexibilitu. Mezi naše partnery se řadí jak podnikatelské subjekty, tak obce, školská zařízení a podobné organizace.

Pokud máte zájem o jakékoliv bližší informace, příp. nezávaznou cenovou nabídku k uvedené problematice neváhejte nás kontaktovat, jsme Vám plně k dispozici.

Vyklízení nemovitostí

Vyklízíme byty, rodinné domy i kanceláře. Vyklízíme rychle, levně a ekologicky. Odvoz odpadu na skládku. Kontaktujte nás na 774 741 629 nebo info@fiicz.com a uděláme Vám zdarma předběžnou kalkulaci.

23
Třídění odpadu

Třídíte odpad do barevných kontejnerů?

Potřebuje s něčím poradit?

Kontaktujte nás
crossmenu