Soutěž ve sběru druhotných surovin školní rok 2022/2023

Ceny vykupovaných surovin: jsou stanoveny dle regionu, na vyžádání

Vykupované suroviny:

 • karton - karton šedý, hnědý, vlnitý i hladký.
 • časopisy, noviny, letáky - směs novin, časopisů a letáků, knihy bez tvrdých desek, nebo počítačové sjetiny. Knihy lze odebrat i s tvrdými deskami, ale cena bude adekvátně ponížena.
 • PET víčka - víčka PET lahví všech barev.
 • PET lahve - PET lahve sešlápnuté, s uzávěry i bez uzávěrů.
 • hliník - plechovky od nápojů, víčka od jogurtů, či tatarky, obaly od čokolád, čokoládových figurek, tavených sýrů, misky od buchet, nebo paštik, ešusy, příbory a další. HLINÍK NESMÍ BÝT znečištěný a pofóliovaný, např. některá víčka od jogurtů, obaly od léků a od brambůrek.
 • železo - např. plechovky od potravin a barev, víčka ze zavařovacích sklenic, výživ a omáček. Železo nesmí být znečištěné.

Podmínky:

 • Ceny jsou platné od 1.9.2022. Po dobu trvání soutěže si vyhrazujeme právo upravovat ceny vykupovaných surovin. Z důvodu nastavení co možná nejlepších cen, dle aktuální situace na trhu s recyklovatelným materiálem. Nový ceník vám bude zaslán nejpozději do jednoho týdne od případné změny.
 • Splatnost částky za suroviny je stanovena na začátek kalendářního měsíce následujícího po svozu sběrových surovin. Úhrada vám náležející sumy se provádí dle vašeho výběru, buď bankovním převodem, nebo složenkou typu C. V případě platby složenku se ze sumy odečítá 61,-Kč.
 • Svozy jsou zdarma. Výkupní ceny jsou stanoveny pro minimální vytížení jednoho svozu 3 000 kg časopisů, novin a letáků. V případě nedodržení váhového limitu vám bude výkupní cena adekvátně ponížena.
 • Primárně soutěž probíhá a je určena pro sběr papíru. Ostatní sbírané suroviny (PET víčka, PET lahve, hliník, železo) jsou brány jako sekundární a tudíž doplňkový sběr. Samostatně nebudou vykupovány a zařazeny do soutěže.

Průběh soutěže:

 • Soutěž probíhá od 01.09.2022 do 16.06.2023. Sběr odvezený od 17.6.2023 do 31.8.2023 bude automaticky započítáván do soutěže pro nový školní rok.
 • Termín, požadované auto a způsob odvozu objednávejte na tel.č. 774 741 629.
 • Pro svoz objednávejte vozidla:
  • kontejner objem 10 m3, tonáž 5t
  • skříň objem 48 m3, tonáž 8t
  • plachta objem 44 m3, tonáž 8t.
 • Průběh soutěže můžete sledovat na našich webových stránkách www.fiicz.com. Přístupové heslo pro náhled do systému obdržíte při prvním svozu.
 • Informace o množství svezeného materiálu dostanete emailem na začátku kalendářního měsíce následujícího po svozu surovin.
 • Vyhodnocení soutěže a předání cen proběhne v druhé polovině června roku 2023.

Hodnocení:

- dle třech hodnotících kritérií

 • Celkové množství papíru
 • Průměrné množství papíru na účastníka
 • Celkové množství hliníku a železa

Jak se zapojit do soutěže:

 • Vyplňte přiloženou přihlášku a zašlete na adresu: FII GROUP s.r.o., Průběžná 1826/69, 100 00 Praha 10 nebo na info@fiicz.com.
 • Vyplňte online přihlášku na našich webových stránkách www.fiicz.com.
 • Veškeré informace Vám rádi zodpovíme na tel. 774 741 629.
crossmenu